Prohlášení o pravdivosti osobních údajů

Při vytváření profilu účastníka (dítě, účastník zájmového vzdělávání a akcí, táborů) má uživatel (návštěvník systému, zákonný zástupce) povinnost uvést pravdivé údaje do karty účastníka – jedná se o zápis do školní matriky a jako školské zařízení má naše středisko povinnost tyto údaje shromažďovat (§ 28 odstavec (3) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona). V případě zjištění neplatných údajů při zápisu do školní matriky se bude mít za to, že členství návštěvníka ve středisku nenastalo, z toho důvodu budou takovému účastníkovi bez náhrady zrušeny zapsané aktivity. Další právní důsledky z poskytnutí nepravdivých údajů bere na sebe zákonný zástupce účastníka či zletilý účastník.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Středisko se zavazuje v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („GDPR“), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, že všechny osobní údaje účastníků zájmového vzdělávání a akcí, táborů, bude shromažďovat a zpracovávat pouze pro potřeby spojené se zajištěním vedení školské matriky podle výše uvedených zákonů. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány neoprávněným fyzickým a právnickým osobám a nebudou použity k jinému, než výše uvedenému účelu (zásada mlčenlivosti).

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...